Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

A Társaság adatkezelési alapelvei, adatvédelemre tett intézkedései és fogalom meghatározásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Tata Tourist Utazási Iroda
Regisztrációs száma: 01744
Székhelye: 2890, Tata, Agostyáni u. 13.
Honlapja: www.tatatourist.hu
E-mail: tatatourist@t-online.hu
Telefon: 34/383-803; 34/586-287,
Mobil: 20/9476534

Az adatkezelés célja:

a) Az adatkezelő és partnerei által nyújtott utazási szolgáltatások igénybevétele, utazási szerződések megkötése, azok teljesítése, utazási feltételekről szóló tájékoztatás adása.

Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett személyes adat szolgáltatása a szerződéskötésnek, illetve a szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele. Amennyiben az érintett a szerződéskötéshez szükséges személyes adatait nem adja meg az adatkezelőnek, az adatkezelő a szerződés megkötését, illetve a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.
Amennyiben az érintett az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az érintett adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az érintett hozzájárulását nem vonja vissza.(részletek Hirlevélre feliratkozás címszó alatt)

b) A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az érintettek, valamint a személyes adatok kategóriái:

Érintettek az utazási szerződést kötő, résztvevő személyek.
A személyes adatok kategóriái:

Címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik:

Adatkezelő az alábbi címzettekkel közli a személyes adatokat:

A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidő:

a) Létrejött szolgáltatás esetén: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Az adatkezelő az érintett személyes adatait utazási megrendelés esetén 8 évig őrzi.

b) Létre nem jött szolgáltatás esetén: az email –ben vagy személyesen érintett által önkéntesen megadott adatokat az adatkezelő 25 nap elteltével törli.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben teljes körűen (jogalap, mód, cél, időtartam) díjmentesen tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, és kérheti adatai törlését. A törlést a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elvégezzük, a törlésről e-mailben, kérés esetén postai úton értesítést kap.

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

Tájékoztatás a weboldal süti (cookie) használatáról:

A fent nevezett szolgáltató személyes adatkezelése a saját nyilatkozataik alapján megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.

HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS

A rendszer főoldalán lehetőség van hírlevél feliratkozásra.
Ehhez kapcsolódóan mentésre kerül a rendszerben:

A megadott e-mail címre általában havonta, de naponta maximum egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet, elektronikus tájékoztató levelet, direkt marketing üzeneteket kézbesíthet, küldhet ki az érintett részére. Adatszolgáltató adata harmadik fél részére nem kerül átadásra. A hírlevél küldés a MailChimp Szolgáltatón keresztül történik.
Hírlevélről történő leiratkozás kezdeményezését adatszolgáltató a tatatourist@t-online.hu email címen jelentheti be.

Az érintetteket megilletik az alábbi jogok:

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben Ön szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Hatálybalépés:

A tájékoztató alulírott helyen és napon lépett hatályba. Az adatkezelő fenntartja jogát a tájékoztató megváltoztatására, melyet az érintettekkel www.tatatourist.hu honlapján történő közzététellel közöl, annak hatálybalépéstől számított 15 napon belül. A tájékoztató megtekinthető az utazási irodában is.

Tata, 2017. 05. 25.
Tata Tourist Utazási Iroda